Jaunākā informācija datubāzēs (06.05.-10.05.2013.)

13.05.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2013

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2013

II02. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa ceturkšņiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2012

SKG15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Marts/2013

 

1.cet./2013

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums;

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Marts/2013

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Marts/2013

Eksports un imports 2013.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 un CN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Marts/2013

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati