Jaunākā informācija datubāzēs (06.02.-10.02.2012.)

13.02.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jan./2012

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

PCG01. Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010 (provizoriski dati)

Nabadzības riska slieksnis;
Nabadzības riska indekss;
Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma;
S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma;
Džini koeficients.

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2011

 

Dec./2011

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Dec./2011

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Dec./2011

Eksports un imports 2011.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009-2010

NIG18. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībai pēc vecuma un dzimuma (%).

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati