Jaunākā informācija datubāzēs (06.01.-10.01.2014.)

13.01.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.ceturksnis/2013

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām.

VFG05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1990-1999

IBG021. Starptautiskā ilgtermiņa emigrācija pa valstu grupām;

IBG022. Starptautiskā ilgtermiņa imigrācija pa valstu grupām.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Novembris/2013

RU157.Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Novembris/2013

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām;

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2013

Eksports un imports 2013.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2012-2013

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

2007-2011

 

 

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām.

VFG05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati