Jaunākā informācija datubāzēs (06.-10.10.2008.)

13.10.2008

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti š. g. augusta dati par rūpniecības apjoma indeksiem un rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas ražošanas pamatgrupējumos.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas atjaunoti š. g. septembra dati par patēriņa cenu indeksiem un pārmaiņām.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Mežsaimniecība papildināta ar 2007. gada datiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Enerģētika gada dati tagad pieejami arī angļu valodā.

Datubāzē sadaļa Ģeogrāfiskās ziņas papildināta ar jaunākajiem datiem par Latvijas Republikas ģeogrāfisko stāvokli, par mēneša vidējo gaisa temperatūru Latvijā un par gaisa kvalitāti.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Dabas resursi papildināra ar 2007. gada datiem par nacionālajiem parkiem un rezervātiem un par svarīgāko derīgo izrakteņu krājumiem un ieguvi.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Ārējā tirdzniecība papildināta ar š. g. augusta datiem par eksportu un importu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Investīcijas atjaunoti dati par ārvalstu tiešajām investīcijām, par ārvalstu investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā sadalījumā pa darbības veidiem un pa valstīm.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāju ieņēmumi papildināti š. g. septembra un 3 ceturkšnā dati par iztikas minimumu.
Metodoloģija