Jaunākā informācija datubāzēs (06.-10.07.2009.)

13.07.2009

Datubāzē sadaļāBanku rādītāji ar 2009.gada jūnija datiem papildināta 3-10. tabula „Latvijas bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem”, savukārt ar 2009.gada 2.ceturkšņa datiem papildināta 3-11. tabula „Latvijas bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa ceturkšņiem”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi publicēti galīgie dati par 2007.gadu: 22-4. tabulā „Mazumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām 2007.gadā”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība ar 2009.gada maija datiem papildinātas tabulas no 16-1. līdz 16-22.

Datubāzē sadaļā Tūrisms ar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildināta 20-1. tabula „Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas ar šī gada jūnija datiem papildinātas tabulas par patēriņa cenu indeksiem un patēriņu cenu pārmaiņām (tabulas no 7-1. līdz 7-4.).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Investīcijasar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildinātas šādas tabulas:
IV015. Ārvalstu tiešās investīcijas pa ceturkšņiem, milj. Ls
IV016. Ārvalstu investīcijas Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā sadalījumā pa darbības veidiem/pa ceturkšņiem
IV017. Ārvalstu investīcijas Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā pa valstīm/pa ceturkšņiem
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība ar 2009.gada maija datiem papildinātas tabulas par eksportu un importu pa preču nodaļām un grupām.
Metodoloģija

DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļā Sociālā drošība 12-5. tabulā „Valsts sociālie pabalsti” precizēti 2008.gada dati par ģimenes valsts pabalstu skaitu.
Metodoloģija