Jaunākā informācija datubāzēs (06. – 09.04.2009.)

14.04.2009

Datubāzē sadaļā Sociālā drošība papildināti 2008. gada dati par izdevumiem valsts pabalstiem un pensijām. Tabula papildināta ar jauniem rādītājiem: vecāku pabalsts un pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana. Papildināti arī 2008. gada dati par valsts sociālo pabalstu vidējo apmēru.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Transports papildināti 2008. gada dati:
18 – 7. Vieglo automobiļu skaits uz 1000 iedzīvotājiem gada beigās;
18 – 24. Cauruļvadu transporta darbība;
18 – 29. Iebraukušie, izbraukušie pasažieri lidostā.
Sākot ar 2008. gadu ar kravas automobiļiem pārvadātās kravas tiek grupētas pa preču grupām, izmantojot transporta statistikas standartizēto preču klasifikāciju NST 2007. Pirms tam tika izmantota transporta statistikas standartizēto preču nomeklatūra NST/R un datu pārrēķinus par iepriekšējiem gadiem nav iespējams veikt, tāpēc dati par kravu pārvadājumiem līdz 2007. gadam atrodami tabulā 18 – 22.2 Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa preču grupām, 2000.-2007.g., bet 2008. gada dati atrodami tabulā 18 – 22.3. Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa preču grupām, 2008.g..
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Banku rādītāji papildināti š. g. marta dati par Latvijas bankas noteiktajiem valūtu kursiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tūrisms papildināti 2008. gada 4. ceturkšņa dati par Latvijas iedzīvotāju ceļojumiem pa Latviju.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Iedzīvotāji un sociālie procesi papildināta ar jaunu sadaļu "Darba samaksas struktūra", kurā publicēti 2006. gada apsekojuma rezultāti.

Datubāzē sadaļā Informācijas tehnoloģijas precizēti 2006. gada dati par datora un interneta lietošanu uzņēmumos gada sākumā, kā arī ar jauniem rādītājiem papildināti dati par nodarbināto skaitu informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) sektora uzņēmumos, šo uzņēmumu apgrozījumu, personāla izmaksām un pievienoto vērtību:
- sadzīves elektroiekārtu, aparatūras un elektropreču vairumtirdzniecība;
- datoru, perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība un citu biroja mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība;
- citu elektrisko un elektronisko iekārtu un detaļu vairumtirdzniecība, pārējo rūpniecībā, tirdzniecībā un navigācijā izmantojamo mašīnu un piederumu vairumtirdzniecība.
Precizēti 2007. gada dati par IKT sektora uzņēmumu apgrozījumu, personāla izmaksām un pievienoto vērtību.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Darba samaksa precizēti 2008. gada dati par vīriešu un sieviešu darba samaksu pa darbības veidiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Izglītība papildināti dati par 2008/09. mācību gadu:
9 - 23.1. Augstskolas un koledžas;
9 – 23.2. Augstākās mācību iestādes sadalījumā pēc juridiskā statusa;
9 – 24. Studentu skaits augstskolās un koledžās sadalījumā pa mācību maksas finansējuma veidiem;
9 – 25. Studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām augstskolās un koledžas;
9 – 26. Augstskolās un koledžas uzņemto studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām;
9 – 27. Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo studentu skaits pa tematiskajām grupām augstskolās un koledžās;
9 – 28. Ārvalstu studentu skaits Latvijas augstskolās;
9 – 29. Akadēmiskā personāla skaits.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība papildināti š. g. februāra dati par eksportu un importu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma papildināti 2008. gada dati par reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un noziedzības līmeni reģionos, republikas pilsētās un rajonos, kā arī par prokuroru, advokātu un notāru skaitu gada beigās.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti š.g. februāra dati par būvniecības izmaksu indeksiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti š.g. februāra dati par apstrādes rūpniecības produkcijas izlaidi un apgrozījumu, apgrozījuma indeksiem nozarēs un jauno pasūtījumu indeksiem.
Metodoloģija