Jaunākā informācija datubāzēs (05.12.–09.12.2016.)

12.12.2016

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2016

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2016

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums un apgrozījuma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati