Jaunākā informācija datubāzēs (05.12.-09.12.2011.)

12.12.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Nov./2011

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2011

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2011

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa darbības veidiem;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2011

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Okt./2011

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2011

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2002-2010

NBG351. Iedzīvotāji sadalījumā pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un iegūtā izglītības līmeņa reģionos.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

 

 

LAUKSAIMNIECĪBAS SKAITĪŠANAS REZULTĀTI

2010

Ekonomiski aktīvo lauku saimniecību raksturojums;

Zemes izmantošana;

Lauksaimniecības dzīvnieki 2010.gada 1.jūlijā;

Lauksaimniecībā nodarbinātie.

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti –2010.g.datii

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2007-2010

IKG09. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts (faktiskajās cenās; tūkst. latu)

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

2.cet./2011

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2002

NBG35. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa sadalījumā pa izglītības līmeņiem un dzimuma.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati