Jaunākā informācija datubāzēs (05.11.-09.11.2012.)

12.11.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2012

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Septembris/2012

3.cet./2012

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Septembris/2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2012

Eksports un imports 2012. gadā pa valstīm (latos, KN 4 zīmēs);

Eksports 2012.gadā pa valstīm (latos, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs);

Imports 2012.gadā pa valstīm (latos, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2011

ITG23. IKT sektora uzņēmumu skaits;

ITG24. Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos;

ITG25. IKT sektora uzņēmumu apgrozījums, personāla izmaksas un pievienotā vērtība (mlj. Ls);

ITG30. IKT sektora pievienotās vērtības īpatsvars iekšzemes kopproduktā (faktiskajās cenās, %).

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

2011

TIG001. Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā 2011.gadā (provizoriski dati);

TIG111. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos 2011.gadā (provizoriski dati).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

2011

BUG001. Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā 2011. gadā (provizoriski dati).

Būvniecība -ikgadējie dati

2011

RUG001. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā 2011.gadā (provizoriski dati).

Rūpniecība -ikgadējie dati