Jaunākā informācija datubāzēs (05.09.–09.09.2016.)

12.09.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2016

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet/2016

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2015

SDG14. Aprūpe mājās gada beigās;

SDG141. Pašvaldību nodrošinātie sociālie pakalpojumi;

SDG142. Pašvaldību sociālā palīdzība.

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums un apgrozījuma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2015

TRG041. Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (euro).

Transports -ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūlijs/2016

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2016

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras - 2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenīPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2015

SDG11. Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri gada beigās;

SDG12. Bērnu atrašanās iemesli sociālās aprūpes iestādēs gada beigās (skaits).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2.cet./2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  -ceturkšņu dati