Jaunākā informācija datubāzēs (05.09.-09.09.2011.)

12.09.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aug./2011

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2011

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2011

Nefinanšu investīcijas

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2011

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;
Rūpniecības produkcijas apgrozījums;

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs;
Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2011

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūlijs/2011

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2010

ZI01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs;

ZI02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits;

ZI03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums.

Zinātne - ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

IZ25. Augstākās mācību iestādes sadalījumā pēc juridiskā statusa.

Izglītība -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010

TR27. Pasažieru pārvadājumi;

TR28. Pasažieru apgrozība.

Transports - ikgadējie dati