Jaunākā informācija datubāzēs (05.08. – 09.08.2013.)

12.08.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2013

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

IDG04. Dzimstības vecumkoeficienti.

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati

2012

IMG03. Mirstības vecumkoeficienti reģionos (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem).

Iedzīvotāji: mirstība - ikgadējie dati

2012

ILG01. Noslēgtās un šķirtās laulības;

ILG06. Šķirtās laulības pēc to ilguma, summārais šķirto laulību koeficients un šķirtās laulības uz 1000 noslēgtajām laulībām.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības - ikgadējie dati

2012

Notiesāto personu skaits un sadalījums.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2013

2.cet./2013

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūnijs/2013

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2013

Eksports un imports 2013.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 un CN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī