Jaunākā informācija datubāzēs (05.07.-09.07.2010.)

12.07.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2009

DR01. Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos;
DR03. Medījamo dzīvnieku skaits;
DR04. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki.

Dabas resursi-ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūn/2010

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet/2010

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009


2008

SD08. Bērna aizgādības un aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana;
SD09. Aizbildnību raksturojošie rādītāji;
SD15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2008

Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā un pakalpojumos.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - ikgadējie dati

2008

Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā.

Būvniecība- ikgadējie dati

Maijs/2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;
Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

2008

Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā.

Rūpniecība- ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet/2010

TU01. Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju (tūkstošos).

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Maijs/2010

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

MS01. Latvijas meža zeme gada beigās;
MS02. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām;
MS03. Izcirstās platības un krājas;
MS04. Mežu atjaunošana;
MS07. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas;
MS08. Mežizstrādes vidējās izmaksas.

Mežsaimniecība- ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2009

VA05. Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām.

Vides aizsardzība- ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1999-2009

2008-2009

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

1997-2009


2008-2009

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;
VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;
VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2008

TI031. Vairumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām un pa pamatdarbības veidiem.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - ikgadējie dati