Jaunākā informācija datubāzēs (05.06–09.06.2017)

12.06.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2017

 

 

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC0231. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC041. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2017

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100)

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2016

IE04. Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma pa mēnešiem;

IE05. Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–mēnešu/ceturkšņu dati

2017 (perioda sākumā)

Iedzīvotāju skaits.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–ikgadējie dati

2016

Iedzīvotāju dzimstība.

Iedzīvotāji: dzimstība–ikgadējie dati

2016

Iedzīvotāju mirstība.

Iedzīvotāji: mirstība–ikgadējie dati

2016

Noslēgto un šķirto laulību skaits.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības–ikgadējie dati

2016

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm.

Iedzīvotāji: migrācija–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Aprīlis/2017

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;

RU03. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs (no gada sākuma), kalendāri izlīdzināti dati;

RU05. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2016

TUG26. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm;

TUG27. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm;

TUG29. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju sadalījumā pēc galamērķa reģiona.

Tūrisms–ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Aprīlis/2017

 

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām–mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2017

 

AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā.

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām–ceturkšņu dati

Aprīlis/2017

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras–2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

DZĪVES APSTĀKĻI (EU–SILC apsekojums)

2013

MOD13_01. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem apmierinātība ar dzīvi un uzticēšanās citiem (vidējais skalā no 0-10);

MOD13_02. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem labsajūtas atsevišķu dimensiju raksturojums (vidējais skalā no 0-10);

MOD13_03. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem emocionālās labsajūtas atsevišķu dimensiju raksturojums pēdējo 4 nedēļu laikā (%);

MOD13_04. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem attieksme pret pārvaldību un pamattiesībām (vidējais skalā no 0-10);

MOD13_05. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem fiziskā drošība pēc tumsas iestāšanās, vienatnē pastaigājoties savas dzīvesvietas apkārtnē (%);

MOD13_06. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem īpatsvars, kuriem ir sociāli kontakti ar citiem cilvēkiem (%).

EUSILC moduļiLabsajūta»


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI

2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem;

IE02. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2016

TRG07. Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās.

Transports–ikgadējie dati