Jaunākā informācija datubāzēs (05.05.–08.05.2015.)

11.05.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Marts/2015

4.cet./2015

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2014

TRG05. Transporta līdzekļu skaits gada beigās;

TRG06. Reģistrēto automobiļu skaits;

TRG07. Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās;

TRG08. Reģistrēto automobiļu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās;

TRG09. Reģistrēto vieglo automobiļu skaits iedzīvotāju personiskajā īpašumā statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās;

TRG10. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pa markām gada beigās;

TRG11. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pēc izlaides gada (1.janvārī);

TRG12. Reģistrēto automobiļu sadalījums pēc vecuma un degvielas veida gada beigās.

Transports -ikgadējie dati