Jaunākā informācija datubāzēs (05.04.-09.04.2010.)

12.04.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet/2009

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;
VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;
VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses- ikgadējie dati

Mar/2010;
1.cet/2010

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008

JVS07. Strādājošo skaits pamatdarbā reģionos, republikas pilsētās un rajonos.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ikgadējie dati

UZMANĪBU! Ar š.g. aprīli šajā datu bāzes sadaļā ir mainīts datu publicēšanas formāts. Līdz šim visi dati tika sniegti ar atsauci uz apsekojuma gadu. Tātad no 2009.gada EU-SILC apsekojuma iegūtie monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori tika publicēti ar atsauci uz 2009.gadu, lai gan aprēķinos izmantoto ienākumu pārskata periods ir iepriekšējais kalendārais gads (respektīvi, 2008.gads).
CSP, izvērtējot datu publikācijas praksi Eiropas Komisijā, kā arī citās valstīs, ir pieņēmusi lēmumu turpmāk monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatorus publicēt ar atsauci uz ienākumu pārskata gadu. Šādu lēmumu ir atbalstījusi CSP Metodoloģiskā padome š.g. 25.marta sēdē.

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzībasindikatori - ikgadējie dati

2009

SK02. Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi un noziedzības līmenis reģionos, republikas pilsētās un rajonos.

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma - ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Feb/2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;
Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Jan/2010

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji (%).

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

TU08. Viesnīcas un citas tūristu mītnes;
TU10. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU11. Tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits pa valstīm un mītņu veidiem.

Tūrisms - ikgadējie dati

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Feb/2010

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Feb/2010

Eksports un imports 2010. Gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs)

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

Jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2005-2010

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

TU091. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas reģionos, republikas pilsētās un novados.

Tūrisms - ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2005-2009;

2000-2009

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

2006-2008;
2005-2008;

2000-2008

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;
VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;
VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses- ikgadējie dati