Jaunākā informācija datubāzēs (05.03.–09.03.2018.)

12.03.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Februāris/2018

Patēriņa cenu indeksi.

Patēriņa cenasmēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2017

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100)

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2017/18

Profesionālās izglītības iestādes;

Augstskolas un koledžas.

Izglītība–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Janvāris/2018

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;

RU03. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs (no gada sākuma), kalendāri izlīdzināti dati;

RU05. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecībamēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

4.cet./2017

ZV010. Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu).

Zivsaimniecība–ceturkšņu dati