Jaunākā informācija datubāzēs (05.03.-09.03.2012.)

12.03.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Feb./2012

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2011

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2011

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jan./2012

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet.  un 3.cet./2011

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./2011

 

3.cet./2011

NB23. Personas, kuras meklēja darbu, sadalījumā pēc statusa un dzimuma pa ceturkšņiem;

NB231. Darba meklētāju aktivitātes darba meklēšanā pa ceturkšņiem.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati