Jaunākā informācija datubāzēs (05.02.–09.02.2018.)

12.02.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Decembris/2017

4.cet./2017

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;

RU02. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa ceturkšņiem;

RU03. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs (no gada sākuma), kalendāri izlīdzināti dati;

RU04. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU05. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;

RU06. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem.

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Decembris/2017

4.cet./2017

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro);

AT052. Preču eksporta un importa vērtība sezonāli un kalendāri izlīdzināta pa mēnešiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām–mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2017

4.cet./2017

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām–ceturkšņu dati

Decembris/2017

Eksports un imports 2017.gadā pa valstīm.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras–2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2016

VIG08. Materiālu plūsmas konti - iekšzemes ieguve (tūkst.tonnu);

VIG09. Materiālu plūsmas konti - materiālu imports un eksports (tūkst.tonnu);

VIG10. Materiālu plūsmas konti - indikatori (tūkst.tonnu).

Vides aizsardzība–ikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2014-2015

VIG12. Vides aizsardzības pakalpojumu piedāvājums (ražošana) pa vides aizsardzības darbību klasēm un institucionālajiem sektoriem (milj. euro)

VIG13. Vides preču un pakalpojumu ražošana, pievienotā vērtība, eksports un nodarbinātība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj. euro).

Vides aizsardzība–ikgadējie dati

 

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

Tautas skaitīšanas rezultāti - 2011.g.dati

2011. gada 1. martā

TSG11-07. Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc dzimuma, mājās pārsvarā lietotās valodas un pa vecuma grupām;

TSG11-071. Pastāvīgo iedzīvotāju tautību sadalījums pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc mājās pārsvarā lietotās valodas;

TSG11-08. Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju grupējums pēc valodas lietošanas mājās un latviešu valodas paveida - latgaliešu valodas - lietošanas ikdienā pa vecuma grupām.

2011.gada tautas skaitīšanas galīgie rezultāti