Jaunākā informācija datubāzēs (05.01.-10.01.2015.)

12.01.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2014

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi;

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem;

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ceturkšņu dati

2013

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Novembris/2014

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Novembris/2014

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām;

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2014

Eksports un imports 2014.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2000-2012

IKG10_13. Kopējā pievienotā vērtība statistiskajos reģionos pa darbības veidiem un reģionu īpatsvars (faktiskajās cenās).

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2014

ATD201. Eksports un imports 2014. Gadā pa valstīm (euro, KN 2 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013 (galīgie dati)

Lauksaimniecībā nodarbinātie.

Lauku saimniecību struktūra - 2013.gada dati: -lauksaimniecībā nodarbinātie

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2013-2.cet./2014

 

2014

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi;

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem;

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ceturkšņu dati

1995-2013

2005-2012

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati