Jaunākā informācija datubāzēs (05.- 10.01.2009.)

12.01.2009

Datubāzē sadaļā Iekšzemes kopprodukts precizēti dati:
2 – 1. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem;
2 – 3. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;
2 – 4. Kopējais pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;
2 – 5. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, 2000. gada vidējās cenās,ķēdēti;
2 – 6. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem;
2 – 7. Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta pa ceturkšņiem, 2000. gada vidējās cenās,ķēdēti.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Banku rādītāji papildināta ar jaunākajiem datiem par ārvalstu valūtas kursiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti 2008. gada novembra dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība papildināti 2008. gada novembra dati par importu un eksportu.
Metodoloģija