Jaunākā informācija datubāzēs (05.-08.05.2009.)

11.05.2009

Datubāzē sadaļā „Rūpniecība ar 2009.gada marta datiem papildinātas tabulas par apjoma indeksiem (no 16-1. līdz 16-12).
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa „Transports” papildināta ar jaunu tabulu „18-15.3. Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa preču grupām, 2008.g.”. Savukārt, tabula „18-22.3. Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa preču grupām, 2008.g.” papildināta ar datiem par pārvadātām kravām un kravu apgrozību.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā „Banku rādītāji” ar 2009.gada aprīļa datiem papildināta tabula „3-10. Latvijas bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā „Cenas” ar 2009.gada marta un 1.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas par būvniecības izmaksu indeksiem (no 7-14. līdz 7-19).
Metodoloģija