Jaunākā informācija datubāzēs (04.10.-08.10.2010.)

11.10.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2010

Aug./2010

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pakalpojumu nozarēs;
Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Aug./2010

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aug./20102.cet./2010

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Aug./2010

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

Aug./2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2009

EN01. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš, tūkst. t (NACE 2.red.);
EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš, milj. m3 (NACE 2.red.);
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš, tūkst. t (NACE 2.red.);
EN04. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš un siltumenerģijas ražošana un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);
EN05. Atjaunojamo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);
EN06. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);
EN07. Energobilance, TJ (NACE 2.red.);
EN08. Energobilance, tūkst. toe (NACE 2.red.).

Enerģētika - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2002; 2008

SD15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. latu)

Sociālā drošība- ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2006-2010

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis, tūkst. latu;
UF02. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora perioda beigās, tūkst. latu;
UF03. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem perioda beigās, tūkst. latu (NACE 1.1.red.)

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati