Jaunākā informācija datubāzēs (04.09.–08.09.2017.)

11.09.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2017

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet/2017

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Jūlijs/2017

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums un apgrozījuma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem.

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati