Jaunākā informācija datubāzēs (04.08.–08.08.2014.)

11.08.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2014

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014 (gada sākumā)

ISG21. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - kgadējie dati

2013

IBG07. Latvijas Republikas pilsonības iegūšana un zaudēšana.

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati

2013

IZG18. Pamatskolu un vidusskolu beigušo turpmākā izglītība (%).

Izglītība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2014

2.cet./2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums;

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2012 (galīgie dati)

IKT sektora uzņēmumu skaits

Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos;

IKT sektora uzņēmumu apgrozījums, personāla izmaksas un pievienotā vērtība;

IKT sektora uzņēmumu peļņa pirms nodokļiem;

IKT sektora uzņēmumu nodokļi.

Informācijas tehnoloģijas - IKT sektora statistika


Precizēti dati

 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

IDG06. Dzīvi dzimušie pēc dzimšanas secības;

IDG07. Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma un bērna dzimšanas secības.

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati

2013

ILG02. Noslēgto laulību skaits un vidējais laulībā stājušos vecums;

ILG03. Laulības noslēgušo vecuma un dzimuma struktūra;

ILG054. Laulību skaits pēc laulāto vecuma un laulības kārtas skaitļa.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2013

ENG22. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem.

Enerģētika – ikgadējie dati