Jaunākā informācija datubāzēs (04.07.–08.07.2016.)

11.07.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2016

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC0231. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP);

PC041. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP).

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2015 (Latvija; Pierīgas reģions)

MAG03. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos (tūkst. m² kopējās platības).

Mājokļi - ikgadējie dati