Jaunākā informācija datubāzēs (04.07.-08.07.2011.)

11.07.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2011PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100)
PC02. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (2000=100)
PC03. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (2005=100)
PC04. patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2011

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem (milj. latu)
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem (milj. latu)
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. latu)

Valdības finanses - ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2011

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi pa mēnešiem
RU02. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi pa ceturkšņiem (NACE 2.red.)
RU03. Rūpniecības produkcijas apgrozījums pa mēnešiem (milj. Ls)
RU04. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem, sezonāli izlīdzināti dati (2005=100)
RU05. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem, kalendāri izlīdzināti dati (2005=100)
RU06. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem, neizlīdzināti dati (2005=100)
RU07. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem
RU08. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem
RU09. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs, kalendāri izlīdzināti dati
RU10. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem, sezonāli izlīdzināti dati (2005 = 100), (NACE 2.red.)
RU11. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem, kalendāri izlīdzināti dati (2005=100), (NACE 2.red.)
RU12. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem, neizlīdzināti dati (2005=100), (NACE 2.red)

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2010

MS03. Izcirstās platības un krājas
MS04. Mežu atjaunošana (ha)
MS07. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas, Ls/ha (bez PVN)
MS08. Mežizstrādes vidējās izmaksas, Ls/m³ (bez PVN)

Mežsaimniecība - ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2011RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

2010

RU09. Piena produktu ražošana

Rūpniecība - ikgadējie dati