Jaunākā informācija datubāzēs (04.06.–08.06.2018.)

11.06.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2018

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC0231. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP);

PC041. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP);

PC042. Atsevišķu preču un pakalpojumu vidējās mazumtirdzniecības cenas.

Patēriņa cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2018

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2015=100).

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2017

IE04. Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma pa mēnešiem;

IE05. Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–mēnešu/ceturkšņu dati

2017

2018 (perioda sākumā)

Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji;

Iedzīvotāju blīvums;

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra;

Iedzīvotāju skaits gada sākumā (tai skaitā pēc etniskā sastāva);

Iedzīvotāju valstiskā piederība.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–ikgadējie dati

2017

Iedzīvotāju dzimstība.

Iedzīvotāji: dzimstība–ikgadējie dati

2017

Iedzīvotāju mirstība.

Iedzīvotāji: mirstība–ikgadējie dati

2017

Noslēgto un šķirto laulību skaits.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības–ikgadējie dati

2017

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm.

 

Iedzīvotāji: migrācija–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Aprīlis/2018

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;

RU03. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs (no gada sākuma), kalendāri izlīdzināti dati;

RU05. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2018

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

2017

TUG26. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm;

TUG27. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm;

TUG29. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju sadalījumā pēc galamērķa reģiona.

Tūrismsikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2004-2016

IIG11. Visu mājsaimniecību rīcība esošo ienākumu sadalījums pa ienākumu grupām (%).

Iedzīvotāju ieņēmumi–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2012-2017

TUG20. Latvijas iedzīvotāju vienas dienas braucieni pa Latviju pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām;

TUG21. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu braucieni pa Latviju pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām;

TUG22. Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos pa Latviju;

TUG23. Latvijas iedzīvotāju vienas dienas braucieni uz ārvalstīm pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām;

TUG24. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu braucieni uz ārvalstīm pēc ceļotāju dzimuma un vecuma grupām;

TUG25. Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos uz ārvalstīm.

Tūrisms–ikgadējie dati

 

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI

2017

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem;

IE02. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2017

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku).

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

2017

TRG27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku);

TRG28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru).

Transports–ikgadējie dati