Jaunākā informācija datubāzēs (04.04.–08.04.2016.)

11.04.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2016

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Februāris/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

2015

SKG01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits;

SKG021. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits reģionos, republikas pilsētās un novados;

SKG03. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Februāris/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2015/2.pusgads

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN)).

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2001-2014

2000-2014

SDG141. Pašvaldību nodrošinātie sociālie pakalpojumi;

SDG142. Pašvaldību sociālā palīdzība.

Sociālā drošība - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015 (Privātajā sektorā; Decembris; 4.decile)

DSG10. Darba ienākumu deciles.

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2015

TIG01. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem (2010=100);

TIG02. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem (% pret iepriekšējo periodu).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati