Jaunākā informācija datubāzēs (04.04.-08.04.2011.)

11.04.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2010

GZ08. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Mar./2011

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2010

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

4.cet./2010

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Dec./2010

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma, vecuma grupām, pa sektoriem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Feb./2011

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./2010

TU01. Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

TU01. Latvijas un ārzemju ceļotājus raksturojošie rādītāji;

TU021. Latvijas robežu šķērsojošo personu ceļojumu motīvi;

TU031. Latvijas vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm;

TU041. Ārzemju vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm;

TU06. Latvijas apmeklējuma novērtējums.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2.pusg./2010

MS06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas, Ls/m³

Mežsaimniecība -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2006-2010


2010

 

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2006-2009

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati