Jaunākā informācija datubāzēs (04.03.-08.03.2013.)

11.03.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Februāris/ 2013

Patēriņa cenu indeksi.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

PCG02. Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

4.cet./ 2012

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./ 2012

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

SKG01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits;

SKG03. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/ 2013

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./ 2012

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Transportlīdzekļi skaits;

Reģistrēto automobiļu skaits un sadalījums.

Transports - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./ 2012

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūnijs, decembris/ 2012

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati