Jaunākā informācija datubāzēs (04.02.-08.02.2013.)

11.02.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2013

Patēriņa cenu indeksi.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

PCG01. Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1965-1977

1929-1979

IDG05. Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot;

IDG08. Dzīvi dzimušie pēc vecāku ģimenes stāvokļa.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2012

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, latos);

IIG13. Pensionāru pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2011 (provizoriski dati)

Nabadzības riska slieksnis;
Nabadzības riska indekss;
Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma;
S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma;
Džini koeficients.

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati

2012

SKG17. Ugunsgrēku skaits un to sekas.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

4.cet./2012

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

2012

SD01. Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits;

SD02. Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida;

SD03. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs;

SD05. Valsts sociālie pabalsti;

SD06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Decembris/2012

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1962-2011

IDG031. Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2005-2011

SRG020. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red., 4 zīmes).

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2010

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati