Jaunākā informācija datubāzēs (04.01.-08.01.2010.)

11.01.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Nov/2009

CE15. Būvniecības izmaksu indeksi pa mēnešiem (2005=100);
CE16. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas sadalījumā pa objektiem pa mēnešiem;
CE17. Būvniecības izmaksu indeksi resursu pamatgrupās pa mēnešiem (2005=100).

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet/2009

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi;
Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

Dec/2009

4.cet/2009

BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem;
BR06. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa ceturkšņiem.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

BR03. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi gada beigās;
BR04. Latvijas Bankas ārvalstu valūtu kursi vidēji gadā.

Banku rādītāji - ikgadējie dati

2008

VF04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām;
VF05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses- ikgadējie dati

2008

Komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji gada beigās;
Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi;
Komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem (NACE 1.1.red.);
Komersantu (komercsabiedrību) akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) (NACE 1.1.red.);
Komersantu (komercsabiedrību) aktīvi un pasīvi (NACE 1.1.red.).

Uzņēmējdarbības finanses -ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov/2009

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;
Rūpniecības produkcijas apgrozījums;
Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2008-2009

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

2007-2008
2008

2007-2008


2005-2008

2007-2008

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;
VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;
VF03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem;
VF04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām;
VF05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem;
VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās.

Valdības finanses- ikgadējie dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008-2009

JVS05. Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās ceturksnī;
JVS06. Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

2008

JVS08. Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās gadā;
JVS09. Apmaksātās un nostrādātās stundas gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ikgadējie dati

2008-2009

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī.

Darbaspēka izmaksas - mēnešu/ceturkšņu dati

2008

DI02. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā.

Darbaspēka izmaksas - ikgadējie dati


Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2006-2008

UF021. Komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), milj. latu;
UF022. Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), milj. latu;
UF023. Komersantu (komercsabiedrību) aktīvi gada beigās (NACE 2.red.), milj. latu;
UF024. Komersantu (komercsabiedrību) pasīvi gada beigās (NACE 2.red.), milj. latu.

Uzņēmējdarbības finanses -ikgadējie dati