Jaunākā informācija datubāzēs (03.12.-07.12.2012.)

10.12.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2012

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa darbības veidiem;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2012

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2011 (provizoriski dati)

SRG011. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

SRG02. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem;

SRG021. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un galvenajiem darbības veidiem;

SRG041. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām un statistiskajiem reģioniem;

SRG043. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa lieluma grupām, uzņēmējdarbības formām un galvenajiem darbības veidiem;

SRG051. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

SRG07. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida.

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2012

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2011

IKG01. Iekšzemes kopprodukts;

IKG041. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (NACE 2.red.);

IKG08. Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

IKG09. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts;

IKG10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2011

VIG04. Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde.

Vides aizsardzība - ikgadējie dati