Jaunākā informācija datubāzēs (03.11.-07.11.2014.)

10.11.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

VAG01. Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās;

VAG09. HIV inficēšanās gadījumu skaits;

VAG11. Dzemdības un aborti;

VAG14. Darbā notikušie nelaimes gadījumi;

VAG15. Ārstu skaits pa specialitātēm gada beigās;

VAG16. Ārstniecības personāls ar vidējo medicīnisko izglītību pa specialitātēm gada beigās;

VAG17. Slimnīcu gultu fonda specializācija vidēji gadā;

VAG19. Ambulatoro apmeklējumu skaits;

VAG20. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi;

VAG21. Iedzīvotāju hospitalizācija;

VAG221. Sporta organizācijas.

Veselības aprūpe un sports -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Septembris/2014

TI15. Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2014

3.cet./2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

VIG07. Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2000-2013

IKG10_18. Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2014

DRG03. Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.).

Dabas resursi - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2008-2011

VIG07. Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

 

 

Enerģētika -mēnešu dati

2013

ENG01. Energobilance, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.)

Enerģētika -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2013

ZIG01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs.

Zinātne - ikgadējie dati