Jaunākā informācija datubāzēs (03.10.–07.10.2016.)

10.10.2016

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Augusts/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums un apgrozījuma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2015

ENG01. Energobilance, naturālās mērvienībās;

ENG02. Energobilance, TJ, tūkst.toe;

ENG05. Atjaunīgo energoresursu, kokogļu, kurināmās koksnes un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās;

ENG07. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās.

Enerģētika -ikgadējie dati