Jaunākā informācija datubāzēs (03.10.-07.10.2011.)

10.10.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2011

11. Saeimas vēlēšanas.

Politiskā dzīve un reliģija - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2010

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

VF03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūn./2011

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aug./2011

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Rūpniecības produkcijas apgrozījums;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010

TRG041. Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (latos).

Transports - ikgadējie dati

2006-2010

TUG121. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa reģioniem.

Tūrisms -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2000-2011

 

2007-2011

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

1995-2010

 

2005-2009

 

 

2000-2010

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;
VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām;

VFG05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem;
VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

JVSG04. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2011

DSG03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; latos).

Darba samaksa -ikgadējie dati

2010

KUG06. Teātri.

Kultūra -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2006

TUG12. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji.

Tūrisms -ikgadējie dati