Jaunākā informācija datubāzēs (03.07.–07.07.2017.)

10.07.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Maijs/2017

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs–ceturkšņu dati

2016/17 m.g.

Izglītības statistika.

Izglītība–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Maijs/2017

Rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksi.

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

2015

TIG04. Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un remonta uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām (NACE 2.red.) (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Tirdzniecība un pakalpojumi–ikgadējie dati