Jaunākā informācija datubāzēs (03.06.-07.06.2013.)

10.06.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2013

RC102. Jauno dzīvojamo māju būvniecības izmaksu indeksu pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2013

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2013

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

Iedzīvotāju dzimstības rādītāji.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2012

Iedzīvotāju mirstības rādītāji.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2012, 2012/13

Izglītības statistika.

Izglītība -ikgadējie dati

2012

Kultūras statistika.

Kultūra -ikgadējie dati

Aprīlis/2013

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums;

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1924-2012

2000-2012

1920-2012

IMG012. Mirušie pēc dzimuma un vecuma;

IMG015. Mirušie pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības;

IMG051. Perinatālās, neonatālās un zīdaiņu mirstības koeficienti.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

1988-2012

1994-2012

ILG052. Laulību skaits pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa;

ILG054. Laulību skaits pēc laulāto vecuma un laulības kārtas skaitļa.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2012

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati