Jaunākā informācija datubāzēs (03.05.-07.05.2010.)

10.05.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Mar/2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

TU01. Latvijas un ārzemju ceļotājus raksturojošie rādītāji;
TU06. Latvijas apmeklējuma novērtējums.

Tūrisms - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS

2009

TR09. Reģistrēto vieglo automobiļu skaits iedzīvotāju personiskajā īpašumā reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās.

Transports- ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2009

LL08. Galveno lopkopības produktu ražošana;
LL09. Lopkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju;
LL010. Lopkopības produktu ražošana reģionos un rajonos;
LL019. Lopkopības intensitāte.

Lopkopība - ikgadējie dati

 

 

Jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1996-2009

2005-2009

TU021. Latvijas robežu šķērsojošo personu ceļojumu motīvi (%);
TU031. Latvijas vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos);
TU041. Ārzemju vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos).

Tūrisms - ikgadējie dati