Jaunākā informācija datubāzēs (03.03.-07.03.2014.)

10.03.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2013

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2013

Nefinanšu komersantu dati;

Peļņas vai zaudējumu aprēķina dati.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

4.cet./2013

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

Nodarbinātības un bezdarba rādītāji.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

1991

II03. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji mēnesī;

II04. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji ceturksnī.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

1991

IIG02. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2013

Mājokļu vispārējais raksturojums, veids, labiekārtotība, ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi.

Mājokļa apstākļi -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/2014

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris/2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./2013

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

Kravu pārvadājumi;

Pasažieru pārvadājumi.

TR30. Lidostas „Rīga” darbība;

TR31. Iebraukušie, izbraukušie pasažieri lidostā.

Transports - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011-2013

ISG181. Iedzīvotāju skaits vecuma grupā 0–18 statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2013

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

Nabadzības riska slieksnis;
Nabadzības riska indekss;
Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma;
S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma;
Džini koeficients.

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati