Jaunākā informācija datubāzēs (03.02.-07.02.2014.)

10.02.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

(provizoriski dati)

Nabadzības riska slieksnis;
Nabadzības riska indekss;
Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma;
S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma;
Džini koeficients.

Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība -ikgadējie dati

2013

MPG19. Materiālās nenodrošinātības indekss (%);

MPG20. Dziļa materiālā nenodrošinātība (%).

Materiālā nenodrošinātība: Personu līmenis

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Decembris/2013

4.cet./2013

Decembris/2013

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

 

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2004-2012

NIG19. Nabadzības riska indekss 18 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem pēc izglītības līmeņa (%).

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2000-2012

VIG08. Materiālu plūsmas konti - iekšzemes ieguve (tūkst.tonnu);

VIG09. Materiālu plūsmas konti - materiālu imports un eksports (tūkst.tonnu);

VIG10. Materiālu plūsmas konti – indikatori (tūkst.tonnu) .

Vides aizsardzība - ikgadējie dati