Jaunākā informācija datubāzēs (03.01.-07.01.2011.)

10.01.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2010

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2009

VF04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām;
VF05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem

Valdības finanses -ikgadējie dati

Dec./2010

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Sep./2010

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, vecuma grupām un pēc dzimuma.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov./2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2010

EN21. Energoresursu krājumi uz 1.oktobri.

Enerģētika -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2007-2010

 

2010

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2009

2007-2008

 

2005-2008

 

 

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VF04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām;
VF05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem

Valdības finanses -ikgadējie dati