Jaunākā informācija datubāzēs (03. - 07.11.2008.)

10.11.2008

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti 2008. gada septembra dati par rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Mežsaimniecība papildināta ar jaunām tabulām:
15 – 31. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas;
15 – 32. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas;
15 – 33. Mežizstrādes vidējās izmaksas.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi papildināti š. g. 2. ceturkšņa dati par vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Banku rādītāji papildināti š. g. oktobra dati par Latvijas Bankas noteiktajiem ārvalstu valūtu kursiem.
Metodoloģija