Jaunākā informācija datubāzēs (02.12.-06.12.2013.)

09.12.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2013

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2013

Līzinga un faktoringa portfelis;

Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji;

Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem;

Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs-Septembris/2013

3.cet./2013

Strādājošo mēneša vidējās darba samaksas dati.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2013

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2013

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005

2013

2005

2005

DSG02. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

DSG03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem;

DSG10. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas statistiskajos reģionos;

DSG11.Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem Latvijas statistiskajos reģionos.

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.-2.cet./

2013

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati