Jaunākā informācija datubāzēs (02.11.–06.11.2015.)

09.11.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Septembris/2015

4.cet./2015

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi pa mēnešiem (NACE 2.red.);

RU02. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi pa ceturkšņiem (NACE 2.red.);

RU03. Rūpniecības produkcijas apgrozījums pa mēnešiem (milj. euro);

RU045. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU07. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;

RU08. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem;

RU09. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs, kalendāri izlīdzināti dati;

RU112. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem, (2010 = 100), (NACE 2.red.).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2010

Lauku saimniecību struktūras rādītāji.

Lauku saimniecību struktūra - 2010. un 2013.gada dati-lauku saimniecību raksturojums, zemes izmantošana, lauksaimniecības dzīvnieki, tehniskais nodrošinājums, lauksaimniecībā nodarbinātie


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2012–2014

VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses -ikgadējie dati