Jaunākā informācija datubāzēs (02.11.-06.11.2009.)

09.11.2009
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt/2009

3-10. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Sep/2009

3.cet/2009

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;
Rūpniecības produkcijas apgrozījums;
Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008

5-7. Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa vecuma grupām un dzimuma.

Nodarbinātība un bezdarbs - ikgadējie dati

2003-2008

11-9. HIV inficēšanās gadījumu skaits.

Veselības aprūpe un sports- ikgadējie dati

Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2000-2009

EN21. Energoresursu krājumi uz 1.oktobri, naturālās mērvienībās.

Enerģētika - ikgadējie dati