Jaunākā informācija datubāzēs (02.10.–06.10.2017.)

09.10.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Augusts/2017

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs–ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Augusts/2017

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums un apgrozījuma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas.

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2016

ENG01. Energobilance, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.);

ENG02. Energobilance, TJ, tūkst.toe (NACE 2. red.).

Enerģētika–ikgadējie dati

 

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI

2017

ISG211. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums reģionos, republikas pilsētās, laukos/ pilsētās.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–ikgadējie dati