Jaunākā informācija datubāzēs (02.09.-06.09.2013.)

09.09.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2013

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2013

Nefinanšu komersantu dati;

Finanšu sektora komersantu dati;

Līzinga un faktoringa portfeļa dati.

Uzņēmējdarbības finanses- ceturkšņu dati

2.cet./2013

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2013

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. latu);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. latu).

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2013

2.cet./2013

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pārmaiņas, apgrozījums;

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2013

Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

TRG041. Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (latos).

Transports - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2.pusgads/2013

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas, Ls/m³

Mežsaimniecība -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2012

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2009-2012

TRG27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku);

TRG28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru).

Transports - ikgadējie dati