Jaunākā informācija datubāzēs (02.06.–06.06.2014.)

09.06.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2014

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2014

Nefinanšu komersantu finansiālie rādītāji.

Uzņēmējdarbības finanses - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

IE04. Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma pa mēnešiem;

IE05. Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  - mēnešu/ceturkšņu dati

2013

2014 (gada sākumā)

ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

ISVG031. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori novados;

ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākumā;

ISG022. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām);

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori;

ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma;

ISG06. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra gada sākumā;

isg07. pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā;

ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - ikgadējie dati

2013

Dzimstības rādītāji.

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati

2013

IMG011. Mirušo skaits pēc dzimuma;

IMG04. Mirušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: mirstība - ikgadējie dati

2013

IBG01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija;

IBG02. Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa valstu grupām;

IBG04. Starptautisko ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra.

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati

2013

SDG10. Adoptēto bērnu skaits no bērnu sociālās aprūpes iestādēm gada beigās;

SDG11. Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri gada beigās;

SDG12. Bērnu atrašanās iemesli sociālās aprūpes iestādēs gada beigās (skaits);

SDG14. Aprūpe mājās gada beigās.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aprīlis/2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2014

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013

MSG03. Izcirstās platības un krājas;

MSG04. Meža atjaunošana (ha);

Mežsaimniecība - ikgadējie datiPrecizēti dati

 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013-2014

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  - mēnešu/ceturkšņu dati